Programa

PONENTES INTERNACIONALES DE MÁXIMA RELEVANCIA

TEMAS TOTALMENTE IMPLICADOS EN LA MEJORA EDUCATIVA

HIBFren X. Nazioarteko Kongresuak hezkuntza-gaien aniztasun zabala hurbilduko dizu; gai horiek, ikuspuntu desberdinetatik, bat datoz Irakaskuntza eta Ikaskuntza prozesuetako baldintza orokorrak hobetzen.

Aurkituko duzu nola diseinatu pentsamendua eduki hutsetatik harago; nola sustatu pentsamendu hori ikasgelan; zein izan dira benetan arrakasta izan duten eta burutazio hutsak izan ez diren hezkuntza-esperientziak, nola espazioen arkitekturak eta diseinuak eskola-curriculuma garatzen lagun diezaguketen: nola komunikazioaren erabilera egokiak egoera zailak kudeatzen laguntzen digun.

Bestetik, aukeratzen duzun tailerrean ondoko aukeretako bat aurkitu ahal izango duzu: coaching tresnen erabilera, irakasle zein zuzendari izan; gure gaitasunen garapena body percussionek lantzen duen koordinazioaren bitartez; nola sortu sormenezko giroak ikasgelan, non asmatu eta berritu egin daitekeen; hizkuntzen irakaskuntza CLIL metodologiaren bidez, benetan emaitza baliotsuak eman dituena; irakurtzeko zaletasunaren sustapena giro motibatzaile eta hunkigarritik; eginez, modu erabilgarri eta esanguratsuan, ikastera eramaten gaituzten metodologien aplikazioa.

OSTIRALA 4
08,45 – 10,00 TXARTELAK ETA KAFEA
10,00 – 10,30 INAUGURAZIOA (Eusko Jaurlaritza / Aldundia / Udala)
10,30 – 11,30 1. INAUGURAZIO TXOSTENA: EWAN McINTOSH (Eskozia) Design Thinking: Creating an ungoogleable curriculum / Pentsamenduaren diseinua: googleatu ezinezko curriculum bat sortzen.
11,30 – 12,30 2. TXOSTENA: CAROL McGUINNESS (Belfast), Thinking in the classroom.
12,30 – 13,00 MAHAIA 1 eta 2. TXOSTENGILEEKIN.
13,00 – 15,00 BAZKARIA (NORK BERE KASA)
15,00 – 16,00 3. TXOSTENA: SANDRA RACIONERO (Bartzelonako Unibertsitatea), Hezkuntza-jardunbide arrakastatsuak Europan.
16,00 – 17,00 4. TXOSTENA: Mar Romera. Irakasletzak bere burua bisortzeko gogo biziekin.
17,00 – 17,30 ATSEDENALDIA KAFEA
17,30 – 18,30 5. TXOSTENA: VICTORIA BERGSAGEL (Finlandia),  Powerful places for learning / Ikaskuntzarako gune oso baliotsuak.
18,30 – 19,00 MAHAIA 3, 4 eta 5. TXOSTENGILEEKIN.
LARUNBATA 5
09,15 – 11,15 1. TAILERRA: HEZKUNTZA-COACHING TRESNAK.JUAN FERNANDO BOU, VALENCIA.
2. TAILERRA: BODYPERCUSSION BAPNE METODOA. JAVIER ROMERO, ALICANTE.
. TAILERRA: SORTU, BERRITU, ASMATU. MARGA IÑIGUEZ, SALAMANCA,
4. TAILERRA:BERRIKUNTZA HIZKUNTZEN IRAKASKUNTZAN, CLIL. Mª JESÚS FRIGOLS, VALENCIA.
5. TAILERRA: IRAKURZALETASUNAREN SUSTAPENA. MAR ROMERA, GRANADA. MAR ROMERA, GRANADA.
6. TAILERRA: LEARNING BY DOING / EGINEZ IKASI. ANDER IZQUIERDO, EUSKADI.
11,15 – 11,45 ATSEDENALDIA KAFEA
11,45 – 12,45 6. TXOSTENA: MAURO BOLMIDA (Arezzo Zentroa, Italia), Komunikazio eraginkorra egoera zailetan.
12,45 – 13,15 MAHAI.INGURUA TAILER EMAILEEKIN ETA 6. TXOSTENGILEAREKIN
13,15 – 14,00 IINFORMAZIOA ICOT BILBAO 2015 (INTERNATIONAL CONFERENCE ON THINKING) EKIMENAREN INGURUAN. HEZKUNTZA-BERRIKUNTZAREN HIBF SARIAREN BANAKETA . AMAIERA JAVIER ROMEROREKIN.

Aldibereko interpretazio zerbitzua egongo da.

Programan aldaketaren bat egon liteke, nahitaezko arrazoiak direla eta.